Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - skontaktuj się z nami.

Wniosek w systemie składa Lider projektu. To on się rejestruje i loguje i uzupełnia formularz. 
Jeżeli podczas rejestracji otrzymujesz informację, że Twój PESEL jest już w systemie to oznacza to, że brałeś już udział w innym działaniu w ramach projektu RPO. W takim wypadku należy skontaktować się z nauczycielem i/lub projektowym opiekunem szkoły (jeden z nauczycieli w szkole). Opiekunowie otrzymali informację o tym, jak dodać uczniów do systemu, aby otrzymali dane do logowania. W razie dalszych wątpliwości skontaktuj się z nami. 
Nie. W ramach projektu RPO "Rozwijamy Kompetencje Programujemy Przyszłość" w module Pomorski Fundusz Młodzieżowy są wyodrębnione dwa działania - warsztaty i konkurs wniosków. Jeżeli bierzesz udział w warsztatach to nie masz obowiązku złożenia wniosku w konkursie. Tak samo w drugą stronę - jeśli nie weźmiesz udziału w warsztatach to i tak możesz złożyć wniosek w konkursie. 
Opiekunem grupy musi być osoba pełnoletnia. Może to być sam lider grupy jeśli ma już ukończone 18 lat. W przypadku, gdy cała grupa jest niepełnoletnia to rolę opiekuna może przyjąć nauczyciel z Waszej szkoły. Pamiętajcie, że członkowie grupy inicjatywnej mogą być wpisani tylko do jednego projektu natomiast rolę opiekuna można przyjąć w maksymalnie 4 wnioskach składanych podczas konkursu.